You are here

Andre tilbud - FGU & STU mm.

Alle unge skal have mulighed for en ungdomsuddannelse, og derfor har vi også fokus på at de unge som ikke gennemfører en ungdomsuddannelse får nogle muligheder for job og uddannelse.

der er forskellige muligheder for tilbud udenfor det almindelige uddannelsessystem

hvis du gerne vil have en ungdomsuddannelse men har svært ved at se dig i en af almindelige uddannelser, så kontakt os og få en snak om nogle af de amdre:

FGU - Forberedende Grunduddannelse

STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

VUC - når du er over 25 år

Sprogskoler - når du er ny borger i Danmark

Sidst opdateret 01.08.2019