You are here

Den Kommunale Ungeindsats: Uddannelses-vejledning Vallensbæk og Ungeindsatsen

'Uddannelsesvejledning tæt på dig - hele vejen!'

Organisering af den Kommunale Ungeindsats(KUI) i Vallensbæk

Ungeindsatsen er netværks- og satellit organiseret med faste mødedage på tværs af uddannelse-, beskæftigelses- og socialområderne. Ledelsen af den kommunale ungeindsats varetages af ledelsen i Uddannelsesvejledning Vallensbæk, som er forankret i Center for børn og unge (CBU).

Netværkene er etableret på baggrund en tværsektoriel proces, hvor arbjedsgrupperne Ung til Uddannelse, Ung til Job og Praktik og Ung til afklaring arbejder med ungesager på tværs af de tre kommunale instanser.Grupperne mødes i en fast kadence hhv. hver 14. dage eller en gang om måneden.     

Yderligere informationer om Ungeindsatsen er under udarbejdelse og vil blive præsenteret på denne side, når de er klar. 

Loven og opgaven

Den 1. august 2019 trådte en ny lov i kraft, og i Bekendtgørelse af Lov om Kommunal Ungeindsats for unge under 25 år (Lov 825 af 16/08/19) rammesættes  vejledningsopgaver for Uddannelsesvejledning Vallensbæk og Ungeindsatsen.

Loven rummer de områder, som retter sig mod vejledningsindsatser for alle unge samt vejledningsindsatser til den gruppe unge, som har brug for en tværsektoriel, kommunal ungeindsats (KUI).      

  • Uddannelsesvejledning Vallensbæk vejleder alle kommunens elever fra 6.-10. klasse om valg af uddannelse og erhverv.
  • Uddannelsesvejledning Vallensbæk varetager specialvejledning for unge med særlige behov.
  • Uddannelsesvejledning Vallensbæk vejleder alle unge mellem 15 - 30 år, som enten ikke er i gang med, eller endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. 
  • Ungeindsatsen (KUI) tilbyder vejledning til de unge, som har komplekse problemstillinger, hvor der er behov for en tværsektoriel støtteindsats fra flere kommunale instanser. 
Sidst opdateret 03.04.2020