You are here

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Nogle unge har brug for et andet tilbud, inden de søger ind på en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse.

Om tilbuddet

FGU er et forberedende forløb, som kan variere i længde, man kan maks. gå der i 2 år.

Et spor på FGU er for dig, hvis:

 • du er under 25 år og har afsluttet grundskolen.
 • du endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller er stoppet på en ungdomsuddannelse.
 • du er motiveret for at blive afklaret ift. beskæftigelse eller job.
 • du tror, du kan deltage i undervisning i min. 26 timer om ugen eller har et ønske om at kunne det.

Der er løbende optag

Uddannelsen er gratis for dig og giver adgang til en skoleydelse.

TIlbuddet om FGU i Vallensbæk samarbejder med FGU Vestegnen

Tal med din uddannelsesvejleder, hvis du vil vide mere om tilbuddet.

På FGU er der 3 spor

 • AGU

  AGU er Almen Grunduddannelse, som er for dig, der ønsker at forbedre din afgangsprøve fra 9. klasse, således at du bliver i stand til at søge en ungdomsuddannelse.

  Undervisningen er tilrettelagt på en praksisrettet måde, der tager udgangspunkt i konkrete og virklighedsnære projekter og temaer, hvor det teoretiske stof kobles på. 

  Kontakt din uddannelsesvejleder

 • PGU

  PGU er Produktionsgrunduddannelse, som er for dig, der ønsker at blive klogere på et fagområde.

  Sporet henvender sig til unge, der lærer bedst ved at gøre tingene i praksis og undervisningen foregår primært i værksteder. Der er mulighed for at komme i praktik eller besøge en erhvervsskole, så du bedre kan vælge ungdomsuddannelse. 

  Kontakt din uddannelsesvejleder

 • EGU

  EGU er Erhvervsgrunduddannelse som er for dig, der er mellem 16 og 25 år og har svært ved at gå i gang med en uddannelse. Du har måske svært ved det boglige og har lyst til noget praktisk.

  Du har måske afbrudt en erhvervsuddannelse. Du kan uddanne dig inden for mange forskellige brancher - for eksempel inden for auto, metal, træfag, køkken/kantine, ejendomsservice, handel og service, lager og transport, pædagogiske institutioner eller et individuelt forløb. Lyder det spændende?

  Kontakt din uddannelsesvejleder

Sidst opdateret 18.03.2020