You are here

Vejledning - 6. til 10. klasse

De væsentligste aktiviteter og temaer i grundskolen præsenteres herunder og i fanerne på siden.

Grundskolevejledning

Uddannelsesvejledning Vallensbæk vejleder alle unge på 6., 7., 8., 9., & 10. klassetrin på Vallensbæk Kommunes tre folkeskoler; Egholmskolen, Vallensbæk Skole og Pilehaveskolen. Derudover tilbyder Uddannelsesvejledning Vallensbæk vejledning til Gideonskolen.

Uddannelsesvejledning Vallensbæk prioriterer en høj grad af synlighed på de tre folkeskoler. Uddannelsesvejlederne er opsøgende i forhold til enkelte unge og hele klasser, har fleksible kontortider alt efter behov, samarbejder tæt med lærere og ledere og indgår på forskellig vis i dagligdagen på hver af de tre skoler. Hver skole har 2-3 Uddannelsesvejledere tilknyttet fast. Derudover løser uddannelsesvejlederne forskellige opgaver på tværs af skolerne.

Overordnet set, tager Uddannelsesvejledning Vallensbæks arbejde afsæt i ’Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.’

Individuel vejledning - Med alle unge i 8., 9. og 10. klasse.

Målet er at hjælpe den enkelte. f.eks.det kan være den unge arbejder mod at blive uddannelsesparat og/eller afklaret i forhold til valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

 • Uddannelsesvejlederen tager udgangspunkt i den enkelte unges behov og tilbyder en særlig håndholdt vejledning til de unge, der har behov for ekstra støtte.
 • Inividuel vejledning kan være kortere eller længere forløb, hvor uddannelsesvejlederenvejlederen og den unge via dialog, sammen sætter mål for den unges faglige, personlige og sociale udvikling. 
 • Individuel vejledning kan foregå i samarbejde med andre ressourcepersoner på eller uden for skolen.
 • Individuel vejledning kan være samtaler imellem uddannelsesvejleder, den unge og den unges forældre

​Gruppevejledning

Gruppevejledning kan bringe de unge og deres meninger, holdninger og forforståelser over for et givent emne eller tema i spil over for hinanden, så dynamikken, der er og opstår i gruppen, kan bruges til at understøtte de sociale læringsprocesser, der kan være med til at opbygge valg- og handlekompetence for den enkelte unge.

 • Uddannelsesvejledning Vallensbæk laver gruppevejledning i 8. 9. & 10. klasse for både ’ikke-uddannelsesparate’ og ’uddannelsesparate’ unge.
 • Gruppevejledning kan være uddannelses- og erhvervsvejledning for en mindre gruppe - typisk 2-6 unge - hvor uddannelsesvejlederen vejleder de unge ud fra et bestemt emne eller tema.
 • Grupperne er oftest ’sammensat til lejligheden’. 

Eksempler på emner inden for gruppevejledning kan være:

 • Fordele ved et 10. skoleår på en efterskole eller et andet 10. klassestilbud.
 • Valg af hovedområde inden for erhvervsuddannelserne.
 • Valg af gymnasieretning.
 • Forberedelse, efterbehandling og evaluering af besøg ’ude af huset’ – enten på ungdomsuddannelser i forbindelse med introduktionskurser i 8. klasse og brobygning i 9./10. klasse eller i forbindelse med praktikforløb på en arbejdsplads.
 • Emner af mere personlig karakter såsom bekymring om faglige krav på ungdomsuddannelserne, eksamensangst m.v.

Kollektiv vejledning

Kollektiv vejledning er klassebaserede vejledningsaktiviteter, som har til formål at udfordre de unges tanker og forestillinger om uddannelse og arbejde, så de på et oplyst og reflekteret grundlag bliver klædt på til at vælge ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. 

 • Uddannelsesvejledning Vallensbæk laver kollektiv vejledning på 6. 7., 8., 9. & 10. klassetrin.
 • Den kollektive vejledning bliver løbende aftalt imellem skolerne og Uddannelsesvejledning Vallensbæk.

Uddanneelses- og Job temauge

I Vallensbæk Kommune har der de seneste år været tradition for at dedikere en hel uge (uge 45) til undervisning i faget ’Uddannelse & Job’. I denne uge laver Uddannelsesvejledning Vallensbæk kollektiv vejledning i hele udskolingen på de tre folkeskoler i samarbejde med lærere og det lokale erhvervsliv.

Kollektiv vejledning i Vallensbæk kan være:

 • Undervisningsbaseret vejledning for 6. og 7. klasse
 • Undervisning i uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse, hvor de unge arbejder med vurderingen i praksis
 • Inspirationsoplæg i 8. klasse om valg af praktiksted og ’god praktikstil’
 • Indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur og muligheder samt dialog om de unges forståelse heraf.
 • Introduktion til at arbejde med UddannelsesGuiden og de digitale værktøjer, som er Undervisningsministeriet stiller til rådighed
 • Arbejde med studievalgsportfolio for 9. & 10. klassesunge
 • Undervisning i tilmelding til ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse.            

Erhvervspraktik i 8. klasse

Alle unge i 8. klasse skal en uge i erhvervspraktik i løbet af skoleåret. Erhvervspraktikken er et samarbejde mellem skolen, Uddannelsesvejledning Vallensbæk, de unge og deres forældre. Formålet med praktikken er at give de unge en forståelse for dagligdagen på en arbejdsplads og bidrage til at afklare dem i forhold til deres valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Rammerne for praktikken

 • Obligatorisk og fleksibel: De unge skal i praktik i løbet af 8. klasse og praktikken kan ligge på en "valgfri" uge i løbet af året.
 • valgfri: den unge kan som udgangspunkt komme i praktik hele året, såfremt skolen er taget med på råd. 

Særpraktikker

Fælles for særpraktikkerne er, at der er anderledes procedurer og formalia forbundet med at søge praktikplads.Uddannelsesvejlederne orienterer om mulighed for særpraktikker for unge i udskolingen, i starten af hvert skoleår. Vi hjælper gerne de unge med råd og vejledning til at skrive en motiveret ansøgning. 

Praktiktyper for fortrinsvis unge i 9. eller 10 klasse – alternativt for de unge, der allerede fylder 15 år i løbet af 8. klasse:

 • Politiet
 • Forsvaret
Sidst opdateret 27.04.2020