You are here

Vejledning:15 til 30 år

Uddannelsesvejledning Vallensbæk vejleder unge mellem 15 - 30 år, som enten ikke er i gang med, eller endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Uddannelsesvejledning Vallensbæk vejleder alle unge - til og med det 29. år.

Vi følger alle unge tæt - og hele vejen.

Ungevejledningen er inddelt i to målgrupper:

 • Ungevejledning 15-17 år
 • Ungevejledning 18-30 år

Ungevejledning 15-17 år

 • Unge mellem 15-17 år er særligt forpligtiget til at være i gang med enten grundskole, en ungdomsuddannelse eller et arbejde. 
 • Forældrene har et ansvar for, at samarbejde med den ung og kommunen om at støtte op om deres barn, så den unge er i gang med en uddannelse- eller arbejdsmarkedsrettet aktivitet.
 • Uddannelsesvejledningen har særlige forpligtigelser i forhold til denne ungegruppe, hvilket medfører at uddannelsesvejlederne tager tidlig kontakt med unge, der enten dropper ud af en ungdomsuddannelse eller som er udfordret i at komme i gang med uddannelse eller job. 
 • Uddannelsesvejlderen kontakter alle unge mellem 15-17 år, når de ikke er i aktivitet. En aktivitet kan være et deltidsjob, et forberedende tilbud, eller en ungdomsuddannelse

        1. gang: vejlederen tager kontakt inden for de 5 første hverdage

        2. gang: inden for de første 30 dage udarbejdes en ny plan for den unge.

Uddannelsesvejlederen følger den unge tæt, til den unge er kommet godt i gang med uddannelse eller job 

Ungevejledning 18-30 år

Vi hjælper/kontakter dig, når:

 • du ikke er i gang med eller ikke har færdiggjort din ungdomsuddannelse.
 • du afbryder en uddannelse og gerne vil begynde på en anden.
 • vi har fået besked om, at du ikke er i gang eller lige har afbrudt en uddannelse.
 • vi ikke ved, hvad du laver og derfor kontakter dig, via telefon, mail og E-boks.
 • vi hopper på cyklen og besøger dig i dit nærområde.

 

Sidst opdateret 19.03.2020